Konferencja: Threshold, Boundary, and Crossover in Fantasy

CrossoverW dniach 12 i 13 marca 2020 w Yorku, odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom progów, granic i crossoverów w fantastyce.

Organizatorem jest Fantasy Discussion Group działająca przy Uniwersytecie w Yorku. Tematem konferencji jest interdyscyplinarność fantastyki, a jej myślą przewodnią słowa historyka, Waltera Schuriana, który pisał:

The fantastic can also be found in other fields of art, such as literature, architecture, music and film; fantastical tendencies and currents can even be observed in the natural sciences, for example in the form of unusual, chance opinions and theories.

Organizatorzy zachęcają do nietradycyjnej formy prezentacji, takiej jak na przykład performance czy cosplay.

Plik, zawierający biogram (do 100 słów) oraz krótki konspekt (nie więcej, niż 400 słów) należy wysłać na skrzynkę fantasythreshold2020@gmail.com do dnia 13 września. Wszelkie pytania w związku z konferencją również należy kierować na podany powyżej adres.

Więcej informacji, w tym proponowane zagadnienia, można odnaleźć na stronie poświęconej konferencji, do której przekierowuje niniejszy odnośnik.