Nie żyje prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odszedł dziś prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski), laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki i Nagrody im. Ludwika Frydego, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy fantastyki, wnikliwy krytyk i wrażliwy interpretator, autor m.in. niedawno wydanego zbioru esejów Historia, fantastyka, nowoczesność i, do samego końca, fan narracji fantastycznych.

P1011276

Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (1967–2019)

Profesor Uniłowski był współzałożycielem i wieloletnim redaktorem czasopisma „Fa-art” oraz „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Był autorem książek: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury (2013), Granice nowoczesności: proza polska i wyczerpanie modernizmu (2006), Koloniści i koczownicy: o najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002) oraz redaktorem wielu książek zbiorowych. Najnowszego projektu, poświęconego krytyce literackiej w humanistyce cyfrowej, nie zdążył ukończyć.

Jednym z ostatnich gestów prof. Uniłowskiego było udostępnienie prawie całego swego dorobku krytycznoliterackiego i naukowego w otwartym dostępie na portalach ResearchGate oraz Academia.edu. Niech więc żyje on wciąż nie tylko w naszej pamięci, ale i tekstach, które nam pozostawił.

Całym zespołem „Creatio Fantastica” składamy najszczersze kondolencje Najbliższym, Przyjaciołom oraz Uczniom Pana Profesora.