Bibliografia polskich prac naukowych o fantastyce

Z uwagi na młody staż dyscypliny polskich badań nad fantastyką, Autorów tekstów przesyłanych na łamy „Creatio Fantastica” odsyłamy do redagowanego przez Stanisława Krawczyka i dr. Krzysztofa M. Maja zestawienia polskich tekstów naukowych w przedmiotowej dziedzinie.

Zestawienie zawiera:

  1. Monografie autorskie i zbiorowe poświęcone fantasy.
  2. Monografie autorskie i zbiorowe poświęcone science fiction.
  3. Monografie autorskie i zbiorowe poświęcone literaturze grozy.
  4. Monografie autorskie i zbiorowe o fantastyce zagranicznej.
  5. Rozprawy teoretyczne na temat różnych odmian, konwencji i nurtów w fantastyce (w tym także i te o zjawiskach z pogranicza).

Bibliografia jest otwarta i stale rozwijana. Zachęcamy do przesyłania propozycji wszelkich uzupełnień pod adresem krawczykstanislaw@gmail.com.

Fantasy w Polsce

Autorzy Rok Tytuł Dane szczegółowe
Natalia Gorczowska 2018 Nazwy własne w polskich cyklach powieściowych high fantasy Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Piotr Żołądź 2018 Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego Universitas, Kraków
Katarzyna Kaczor 2017 Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982-2012) Universitas, Kraków
Robert Dudziński, Joanna Płoszaj (red.) 2016 Wiedźmin – polski fenomen popkultury Stowarzyszenie Badaczy Popkultury
i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław
Robert Dudziński, Adam Flamma, Kamila Kowalczyk, Joanna Płoszaj (red.) 2015 Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni Stowarzyszenie Badaczy Popkultury
i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław
Tomasz Z. Majkowski 2013 W cieniu białego drzewa: powieść fantasy w XX wieku Wydawnictwo UJ, Kraków
Małgorzata Tkacz 2012 Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce 19 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Elżbieta Żukowska 2011 Mitologie Andrzeja Sapkowskiego 17 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Mateusz Poradecki 2010 Władza w polskiej literaturze fantasy Wydawnictwo Officyna, Łódź
Adam Regiewicz 2009 Ślady obecności średniowiecznego wizerunku inkwizytora i „civitas diaboli” w polskiej literaturze fantasy po roku 1989 Wydawnictwo Scriba, Zabrze–Racibórz
Magdalena Roszczynialska 2009 Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Katarzyna Kaczor 2006 Geralt, czarownice, wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Science fiction w Polsce

Autorzy Rok Tytuł Dane szczegółowe
Maria Głowacka 2018 Kobieca proza science fiction w Polsce – teoria trzech kręgów Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Piotr Gorliński-Kucik 2017 TechGnoza, uchronia, science fiction: proza Jacka Dukaja Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Artur Nowakowski 2017 Fanzin SF. Artyści, wydawcy, fandom Instytut Kultury Popularnej, Poznań
Maciej Wróblewski (red.) 2017 Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna Wydawnictwo UMK, Toruń
Agnieszka Gajewska 2016 Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Antoni Smuszkiewicz 2016 Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej Wydawnictwo Solaris, Stawiguda
Antoni Smuszkiewicz 2013 Fantastyka i pajdologia. Studia i szkice Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań
Monika Brzóstowicz-Klajn 2012 Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli utopia i utopijność w polskim socrealizmie Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Leszek Będkowski 2011 W poszukiwaniu prawdy. Zniewolone społeczeństwa w powieściach science fiction Janusza A. Zajdla SIM, Warszawa
Roksana Blech, Marcin Romanowski (red.) 2011 Doświadczenia Dukaja Wydawnictwo UG, Gdańsk
Rafał Nawrocki 2011 Literatura. Nauka. Herezja. Snerg 18 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Paweł Okołowski 2010 Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Katarzyna Bocian 2009 Odmienne stany cielesności. Antropologia ciała w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej (1989–2005) Collegium Columbinum, Kraków
Mariusz M. Leś 2008 Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Maciej Wroblewski 2008 „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy Wydawnictwo UMK, Toruń
Adam Mazurkiewicz 2007 O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990–2004 Wydawnictwo UŁ, Łódź
Paweł Ćwikła 2006 Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice
Maciej Płaza 2006 O poznaniu w twórczości Stanisława Lema Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Andrzej Stoff, Dariusz Brzostek (red.) 2005 Polska literatura fantastyczna. Interpretacje Wydawnictwo UMK, Toruń
Jerzy Jarzębski 2003 Wszechświat Lema Wydawnictwo Literackie, Kraków
Jerzy Jarzębski, Andrzej Sulikowski (red.) 2003 Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek Wydawnictwo Literackie, Kraków
Iwona Pięta 2002 Problemy intertekstualnego obrazowania w wybranych powieściach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Joanna Czaplińska 2001 Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Leszek Będkowski 2000 Ponure raje Janusza A. Zajdla. Wizje społeczeństw totalitarnych, czyli o prozie fantastycznonaukowej Janusza A. Zajdla 10 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Mariusz M. Leś 1998 Stanisław Lem wobec utopii Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Antoni Smuszkiewicz 1995 Stanisław Lem Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań
Piotr Krywak 1994 Fantastyka Lema – droga do „Fiaska” Wydawnictwo Naukowe WSP, Krakow
Ryszard Handke 1991 Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz 1990 Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Andrzej Stoff 1990 Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction Pomorze, Bydgoszcz
Andrzej Niewiadowski 1987 Polska fantastyka naukowa. Przewodnik: 1945–1985 Iskry, Warszawa
Jerzy Jarzębski 1986 Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems Suhrkamp, Frankfurt am Main
Ryszard P. Jasiński 1986 Science fiction. Szkic z dziejów literatury popularnej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.
Andrzej Stoff 1983 Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
Antoni Smuszkiewicz 1980 Stereotyp fabularny fantastyki naukowej Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Piotr Krywak 1974 Stanisław Lem PAN, Warszawa – PWN, Kraków
Ryszard Handke 1969 Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki Ossolineum, Wrocław

Fantastyka grozy w Polsce

Autorzy Rok Tytuł Dane szczegółowe
Krzysztof Grudnik (red.) 2018 Czytanie Grabińskiego Okolica Strachu / Phantom Books
Ksenia Olkusz, Barbara Szymczak-Maciejczyk (red.) 2018 Groza i postgroza Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków
Katarzyna Gadomska, Agnieszka Loska (red., we współpracy z Anną Swobodą) 2017 Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft: Visions, Correspondences, Transitions Wydawnictwo UŚ, Katowice
Ksenia Olkusz 2017 Materializm kontra ezoteryka: drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków
Robert Dudziński, Kamila Kowalczyk, Joanna Płoszaj 2016 Groza w kulturze polskiej
Katarzyna Slany 2016 Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Ksenia Olkusz (red.) 2016 Zombie w kulturze Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków
Krzysztof Grudnik 2015 Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Ksenia Olkusz (red.) 2015 Światy grozy Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków
Rafał Nawrocki 2014 Próg. Intruzje i przekroczenia. O transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu Wydawnictwo Ecce
Andrzej Wicher, Piotr Spyra, Joanna Matyjaszczyk (red.) 2014 Basic Categories of Fantastic Literature Revisited Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
Grażyna Gajewska 2010 Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Katarzyna Kaczor 2010 Od Draculi do Lestata. Portrety wampira wyd. II zm., 5 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk (I wyd. w r. 1998)
Ksenia Olkusz 2010 Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz
Dariusz Brzostek 2009 Literatura i nierozum: antropologia fantastyki grozy Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
Marek Wydmuch 1975 Gra ze strachem. Fantastyka grozy Czytelnik, Warszawa

Prace o fantastyce zagranicznej

Kamil Karaś, Aleksandra Hołubowicz, Agata Włodarczyk (red.) 2018 All About Pratchett. Czyli wszystko o sir Terrym Pratchetcie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Anna Mik, Maciej Skowera, Weronika Kostecka (red.) 2018 Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana Wydawnictwo SBP [Warszawa?]
Sławomir Studniarz 2018 Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Poego
Dariusz Brzostek (red.) 2016 Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych Wydawnictwo UMK, Toruń
Zbigniew Kopeć, Przemysław Matusiak, Maciej Michalski (red.) 2016 Tolkien. Mit, historia, literatura. Eseje i studia Instytut Historii UAM, Poznań
Edyta Rudolf (red.) 2016 Światy fantastyki. Wybrane problemy Fundacja Pro Fantastica, Wrocław
Dominika Oramus 2015 Stacja kontroli chaosu. Zjawiska i pisarze współczesnej fantastyki Wydawnictwo Solaris, Stawiguda
Marek C. Oziewicz 2015 Justice in Young Adult Speculative Fiction: A Cognitive Reading Routledge
Andrzej Polak 2015 Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna Wydawnictwo UŚ, Katowice
Mikołaj Kołyszko 2014 Groza jest święta Wydawnictwo Wielokrotnego Wyboru
Adam Mazurkiewicz 2014 Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura Wydawnictwo UŁ, Łódź
Tomasz Pindel 2014 Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej Universitas, Kraków
Andrzej Polak (red., przy współpracy Izabeli Zawalskiej) 2013 Fantastyka rosyjska dawniej i dziś Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice
Katarzyna Gadomska 2012 La prose néofantastique d’expression française aux XXe et XXIe siècles Wydawnictwo UŚ, Katowice
Konrad Dziadkowiak 2011 Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej. Próba badania teologicznego Gdańsk, Gdański Klub Fantastyki
Dominika Oramus 2011 Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku Universitas, Kraków
Jolanta Łaba 2010 Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne Gdańsk, Gdański Klub Fantastyki
Dominika Oramus 2010 O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm Trio, Warszawa
Marek Oziewicz 2008 One Earth, One People: The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card McFarland
Aleksandra Wierucka 2008 Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Dominika Oramus 2007 Grave New World: The Decline of the West in the Fiction of J.G. Ballard. Wydawnictwa UW, Warszawa
Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz (red.) 2006 Towards or Back to Human Values? Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy Cambridge Scholars Press, Newcastle
Dominika Oramus 2006 Ways of Pleasure: Angela Carter’s Discourse of Delight in her Fiction and Non-Fiction Wydawnictwa UW, Warszawa
Dominika Oramus 2005 The Voices of Disaster: J.G. Ballard and the Disaster Story Tradition on England Wydawnictwa UW, Warszawa
Marek Oziewicz 2005 Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa Universitas, Kraków
Andrzej Szyjewski 2004 Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena „M”, Kraków
Jakub Z. Lichański 2003 Opowiadania o… krawędzi epok i czasów Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Czyli metafizyka, powieść, fantazja Wydawnictwo Dig
Katarzyna Gadomska 2002 Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain Wydawnictwo UŚ, Katowice
Edyta Rudolf 2001 Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu, Wałbrzych
Tatiana Stepnowska 2001 Heretycy i prawomyślni. Rosyjska proza fantastyczna po 1917 roku wobec koncepcji „nowego człowieka” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Milena Bianga, Mariusz Stawicki 1997 Mit i magia. Ursula K. Le Guin Gdańsk, Gdański Klub Fantastyki
Andrzej Zgorzelski 1997 The Syncretic Nature of J.R.R. Tolkien’s „The Lord of the Rings” Gdańsk, Wydawnictwo Gdańskie
Beata Iwicka 1996 Kultura Śródziemia w końcu trzeciej i na początku czwartej ery 2 tom serii „Anatomia Fantastyki”, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
Andrzej Niewiadowski 1992 Literatura fantastycznonaukowa Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Andrzej Zgorzelski 1976 Motyw podróży w czasie i jego funkcje w angielskiej prozie narracyjnej wieku dwudziestego Wydawnictwo Uczelniane UG, Gdańsk
Stanisław Lem 1970 Fantastyka i futurologia (t. 1 i 2) Wydawnictwo Literackie, Kraków

Prace teoretycznoliterackie i inne (także przykładowe książki o fantastyce pozaliterackiej)

Autorzy Rok Tytuł Dane szczegółowe
Krzysztof M. Maj 2019 Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania Universitas, Kraków
Natalia Lemann 2019 Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Ksenia Olkusz 2019 Narracje zombiecentryczne. Literatura – Teoria – Antropologia Universitas, Kraków
Adrianna Fiłonowicz 2018 „A.I. Sztuczna Inteligencja” Stevena Spielberga jako baśń magiczna Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Aldona Kobus 2018 Fandom. Fanowskie modele odbioru Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
Paweł Majewski 2018 Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Paweł Frelik 2017 Kultury wizualne science fiction Universitas, Kraków
Anna Kuchta, Anna Malita-Król 2017 Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze AT Wydawnictwo, Kraków
Mariusz Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz (red.) 2017 Tekstowe światy fantastyki Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj 2017 Narracje fantastyczne Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków
Krystian Saja 2017 Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie Nomos, Kraków
Justyna Deszcz-Tryhubczak 2016 Yes to Solidarity, No to Oppresion: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Maria B. Garda 2016 Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Weronika Kostecka, Maciej Skowera (red.) 2016 Geografia krain zmyślonych: wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa
Łukasz Neubauer (red.) 2016 Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy Literature Wydawnictwo LIBRON, Kraków
Jacek Sobota 2016 Filozofia fantastyki Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
Piotr Stasiewicz 2016 Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Krzysztof Uniłowski 2016 Historia – fantastyka – nowoczesność. Szkice Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych (Biblioteka Kwartalnika „Opcje”), Katowice
Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (red.) 2015 U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych Volumina.pl, Szczecin
Krzysztof M. Maj 2015 Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych Universitas, Kraków
Grzegorz Trębicki 2015 Worlds So Strange and Diverse: Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
Michał Wolski 2015 Wampir: wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze Stowarzyszenie Badaczy Popkultury
i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław
Bartłomiej Błaszkiewicz (red.) 2014 George R.R. Martin’s „A Song of Ice and Fire” and the Medieval Literary Tradition Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Rafał Ilnicki 2014 Filozofia i science fiction. Technoanamneza Wydawnictwo Naukowe WSN UAM, Poznań
Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (red.) 2014 U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski Sobczyk, Szczecin
Weronika Kostecka, Maciej Skowera (red.) 2014 Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa
Halia Kubicka, Grzegorz Trębicki, Bogdan Trocha 2014 Fantastyczność i cudowność: „homo mythicus” – mityczne wzorce tożsamości Uniwersytet Zielonogórski – Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury, Fabryka Reklamy Ibi; Zielona Góra
Mariusz Leś, Piotr Stasiewicz (red.) 2014 Motywy religijne we współczesnej fantastyce Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Artur Nowakowski 2014 Fantastyczne światy na okładkach i w ilustracjach książek oraz czasopism od wieku XIX do lat 80. XX wieku Universitas, Kraków
Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha (red.) 2014 Fantastyczność i cudowność. Człowiek w zwierciadle przeszłości: ucieczka od historii do Historii Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Grzegorz Trębicki 2014 Synkretyzm fantasy: fantasy świata wtórnego : literatura, kultura, mit Wydawnictwo Libron, Kraków
Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (red.) 2013 U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych (t. 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski Sobczyk, Szczecin
Sebastian Jakub Konefał 2013 Corpus futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Waldemar Gruszczyski, Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha (red.) 2013 Fantastyczność i cudowność. Mit, literatura, tajemnica Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak (red.) 2013 In the Mirror of the Past: Of Fantasy and History Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
Rafał Kochanowicz, Dorota Mrozek, Beata Stefaniak (red.) 2012 Fantastyka w obliczu przemian Wydawnictwo PTPN, Poznań
Marta Kładź-Kocot 2012 Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz
Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha (red.) 2011 Fantastyczność i cudowność. Mityczne scenariusze: od mitu do fikcji – od fikcji do mitu (t. 1 i 2) Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Jacek Sobota 2011 Konlikty moralne. Literatura fantastycznonaukowa jako próba symulacji sytuacji konfliktowych Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
Zdzisław Wąsik, Marek Oziewicz, Justyna Deszcz-Tryhubczak (red.) 2011 W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław
Anita Has-Tokarz 2010 Horror w literaturze współczesnej i filmie Wydawnictwo UMCS, Lublin
Michał Kruszelnicki 2010 Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Agata Zarzycka (red.) 2009 Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha (red.) 2009 Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha (red.) 2009 Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Grzegorz Trębicki 2009 Fantasy. Ewolucja gatunku Universitas, Kraków
Bogdan Trocha 2009 Degradacja mitu w literaturze fantasy Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
Anna Gemra 2008 Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz (red.) 2007 Rozważając fantasy. Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty literatury i filmu fantasy Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
Janina Szcześniak (red.) 2007 Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza, praca zbiorowa Wydawnictwo UMCS, Lublin
Andrzej Zgorzelski 2004 Born of the Fantastic Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Rafał Kochanowicz 2001 Fantastyka – klucz do wyobraźni. Poradnik dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum Arka, Poznań
Andrzej Sepkowski 2001 Wizje światowego ładu. Futurologia i science-fiction Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski
Henryk Dubowik 1999 Fantastyka w literaturze polskiej: dzieje motywów fantastycznych w zarysie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, Barbara Okólska (red.) 1989 Spór o science fiction. Antologia szkiców i esejów o science fiction Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Zdzisław Lekiewicz 1985 Filozofia science fiction Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
Andrzej Zgorzelski 1980 Fantastyka, utopia, science fiction: ze studiów nad rozwojem gatunków Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2019