Creatio Continua

X. Antologia opowiadań fantastycznych

W konkursie na opowiadania rozpisanym przez redakcję „Creatio Fantastica” z okazji dziesięciolecia czasopisma zwyciężyło i wyróżnionych zostało 24 opowiadań, które składają się na „X. Antologię opowiadań fantastycznych”, ze wstępem i pod redakcją Adama Podlewskiego. Książka otwiera serię wydawniczą „Creatio Continua”, w której — zgodnie z nazwą — będziemy kontynuować to, z czego znane jest od lat „CF”, czyli trud promocji najwartościowszej fantastyki w Polsce.

Reklama w tle - facebook

Pobierz antologię za darmo w formacie:
.PDF
.MOBI
.EPUB

I miejsce: Rafał Sala Dobry nosiciel ex aequo Łukasz Skoneczny, Dlaczego spadamy
II miejsce: Radosław Dąbrowski, Blaszaków pamięci żałosny jazgot 
III miejsce: Jan Madejski Piekło ex aequo Patrycja Dzień X
IV miejsce: Mariusz Wojteczek, Liczba początku i końca 

Specjalne wyróżnienie Redaktora Literackiego CF: Krzysztof Rudomin, 10 śmierci Gonzalesa

Wyróżnieni:
Paweł Naskręt, DEKALOG84
Agnieszka Żak, Ludzie strusie
Przemysław Karbowski, Zemsta Patroklesa
Izabela Ozga, Dziesięć białych kamieni 
Łukasz Strużek, Bestia ponowoczesna
Grzegorz Czapski, Dziesiąty demon
Izabela Gryca, Dziesięć
Agnieszka Barańska, Dziesięć sekund
Piotr Słowiński, Dziesiąte życie
Luiza Dobrzyńska, Dziesiąty zabytek
Anna Wołosiak-Tomaszewska, Gwiazda zaranna
Magdalena Świerczek, Głos światów
Anna Mach, Jeden z dziesięciu
Bartosz Szostek, Klamka zapadła
Sonia Milik, Nie żałuj
Katarzyna Abramowska, Nieproszony gość
Natalia Krawiec, Sami sobie


Konkurs literacki na opowiadanie
o tematyce fantastycznej z motywem dziesiątki

Dziesięć Przykazań, system dziesiętny, Dekameron – naszym życiem, kulturą i nauką rządzą dziesiątki. W dziesiątą rocznicę powstania pisma „Creatio Fantastica” sprawdzamy, jak ta liczba współtworzy literaturę fantastyczną. Od pitagorejskiego Tetraktysu, przez dziesiąte stulecie, po walkę z systemem dziesiętnym – prosimy Was o opowiadania w szeroko rozumianym nurcie fantastyki; napisane na dowolny temat, acz zawierające co najmniej jedną dziesiątkę. Oczekujemy matematyki, mistyki, muzyki i militariów, bo przecież nie ma jak rzymska przygoda z dziesiątką legionistów.

Na teksty czekamy do 15 marca 2016. Zwycięzców wyłoni jury, w skład którego wchodzą, między innymi: Andrzej Pilipiuk, Krzysztof Piskorski, Paweł Majka i Andrzej Sawicki. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w antologii konkursowej – dostępnej za darmo i w otwartym dostępie.

Więc zaczynamy. 10, 9…

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „X” jest czasopismo „Creatio Fantastica”, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator ogłasza Konkurs Literacki „X”, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego w dowolnej konwencji, ale związanego z motywem dziesiątki.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne.
 4. Przesyłane teksty:
  1. muszą liczyć co najmniej 10 000, a nie mogą przekraczać 25 000 znaków (wliczając w to spacje);
  2. należy zapisać w formatach: .rtf, .doc lub .docx;
  3. należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a w treści maila zawrzeć dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu);
  4. należy kierować do 15 marca 2016 r. pod oficjalnym adresem e-mailo­wym redakcji „Creatio Fantastica” – redakcja@creatiofantastica.com – z dopiskiem „Konkurs X” w temacie wiadomości.
 5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 4 lit. A Regulaminu może skutkować nieprzyjęciem tekstu przez Organizatora.
 6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone teksty, które:
  1. był publikowane w wydawnictwach zwartych, w formie elektronicznej (w czasopiśmie, na blogu lub w portalu) lub prasie literackiej;
  2. były nagradzane w innych konkursach;
  3. nie będą spełniać podstawowych standardów redakcyjnych (nieprawidłowa edycja, ortografia, interpunkcja, stylistyka, fleksja, składnia, frazeologia i leksyka);
  4. nie będą mieścić się w tematyce konkursu zarysowanej w pkt. 2.
  5. zostały napisane przez redaktorów „Creatio Fantastica” lub osoby na stałe współpracujące z redakcją.
 7. Autor tekstu oświadcza, że jest posiadaczem pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do przesłanego tekstu. Teksty naruszające cudze prawa autorskie oraz teksty, do których autorskie prawa majątkowe zostały przekazane innym podmiotom, nie mogą brać udziału w Konkursie. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
 8. Zgłoszenie tekstu na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego Regulaminu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w antologii.
 9. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.
 10. Nagrodzone teksty wejdą do antologii „X” wydanej przez Organizatora w formie ebookowej (formaty: PDF, fakultatywnie epub i mobi).
 11. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie dr Ksenia Olkusz, dr Adam Podlewski i Krzysztof M. Maj (z redakcji czasopisma) oraz Andrzej Pilipiuk, Krzysztof Piskorski, Paweł Majka i Andrzej Sawicki. Ocenie podlegać będą walory literackie tekstu, oryginalność i ujęcie konkursowego tematu.
 12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 13. Ogłoszenie nazwiska laureatów nastąpi w marcu 2016.

Zachęcamy także do odwiedzenia specjalnego wydarzenia na Facebooku i do promowania informacji o konkursie we wszelkich dostępnych mediach.

Życzymy powodzenia!

Redakcja „Creatio Fantastica”