Indeksacja w bazach danych

Indeksacja w naukowych bazach danych jest podstawą do zwiększenia obecności danego tytułu zarówno w wynikach wyszukiwania (Google Scholar, Google Books i pokrewne), jak i w zestawieniach bibliograficznych, zwiększających wiarygodność i referencyjność czasopisma. W przypadku czasopism elektronicznych indeksacja pełni rolę szczególnie istotną, umożliwiając szybkie dotarcie do konkretnych tomów czasopisma oraz, w przypadku indywidualnych artykułów naukowych, automatyczny import do profilu Google Scholar i, tym samym, wyszukiwarki PublishOrPerish.

Dostępność

„Creatio Fantastica” dotychczas zostało zaindeksowane w następujących bazach zapewniających otwarty dostęp do treści:

Directory of Open Access Journals
European Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)
Central Eastern European Online Library (CEEOL)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
BazHum
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Arianta. Naukowe i Branżowe Czasopisma Elektroniczne
Polska Bibliografia Naukowa 

Wszystkie numery czasopisma są także dostępne w pełnych wersjach w bibliotece cyfrowej Google Books.

Redakcja pracuje aktualnie nad poszerzeniem zakresu wpisów do naukowych baz danych.