List of reviewers

2018

Prof. Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Jakub Gomułka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Izabela Curyłło-Klag, PhD (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Barbara Klonowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)
Sławomir Kuźnicki, PhD (Uniwersytet Opolski)
Wojciech M. Marchwica, PhD (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

2017

Prof. Iwona Puchalska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. Michael S. Waltman (University of North Carolina at Chapel Hill)

2016

Alicja Głutkowska-Polniak, PhD (Uniwersytet Śląski)
Mikołaj Marcela, PhD  (Uniwersytet Śląski)
Natalia Lemann, PhD (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
Anita Całek, PhD (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Bożena Olszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Grudnik, PhD (badacz niezależny)

2015

Aleksandra Mochocka, PhD (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Magdalena Kempna-Pieniążek, PhD (Uniwersytet Śląski)
Prof. Wiesław Olkusz (Uniwersytet Opolski)

2014

Mariusz M. Leś, PhD (Uniwersytet w Białymstoku)
Natalia Lemann, PhD   (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Agnieszka Izdebska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Michał Kłosiński, PhD (Uniwersytet Śląski)