Polityka open access

„Creato Fantastica” jest czasopismem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna nieodpłatnie i bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników w zgodzie z definicją standardu open access sformułowaną w ramach deklaracji budapesztańskiej.

Licencja

Wszystkie teksty na stronach „Creatio Fantastica” publikowane są w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) – chyba że inaczej stanowią inne licencje Creative Commons przypisane wyjątkowo do danej publikacji – i jako takie, mogą być udostępniane, cytowane i parafrazowane pod bezwzględnym warunkiem wyraźnego wskazania autora przywoływanego utworu.

Brak opłat za użytkowanie

„Creatio Fantastica” nie przewiduje żadnej odpłatności za dostęp do zawartości czasopisma, ani też nie przerzuca na Autorów kosztów redakcyjnych. Cały proces przetwarzania propozycji publikacyjnej jest nieodpłatny, a redaktorzy i korektorzy w zespole czasopisma pracują wolontaryjnie, hołdując ideałom dialogu i otwartości na wsparcie merytoryczne w obrębie społeczności akademickiej i fanowskiej.