Procedura recenzyjna

Artykuły nadesłane do czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica” podlegają trójstopniowej procedurze recenzyjnej.

Indeksacja w bazach danych i recenzowanie

Dział czasopisma Indeksacja Recenzja wewnętrzna Recenzja zewnętrzna
Compendium
Colloquium
Concilium
Litterrarium

Etap I

Pierwszym etapem jest przynajmniej wstępna recenzja wewnętrzna, weryfikująca zgodność problematyki tekstu z profilem tematycznym czasopisma oraz oceniająca dostosowanie do obowiązujących w nim wymogów edytorskich. Jeżeli redaktor naukowy czasopisma będzie mieć jakiekolwiek wstępne uwagi, może się już na tym etapie skontaktować z autorem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, uzupełnienia brakujących danych bądź poinformowania o odrzuceniu propozycji publikacji z uwagi na jej niezgodność ze spectrum tematycznym „Creatio Fantastica”.

Etap II

W drugim etapie procedury recenzyjnej, redakcja czasopisma typuje w trybie double blind review niezależnego recenzenta zewnętrznego o stopniu naukowym nie niższym niż stopień naukowy autora i dba o to, by podczas całego procesu ci pozostali dla siebie anonimowi. W zależności od potrzeb, redakcja może wyznaczyć dodatkowego recenzenta zewnętrznego.

Zasady powoływania recenzentów w „Creatio Fantastica”:

  1. Recenzenci zewnętrzni dobierani będą na podstawie zgodności swego profilu badawczego z problematyką nadsyłanego artykułu.
  2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  3. Recenzje sporządzane są na podstawie rozsyłanego recenzentom formularza, uwzględniającego podstawowe kryteria merytoryczne i językowe, ale przede wszystkim oryginalność poruszanej problematyki, rozeznanie autora w literaturze przedmiotu i istotę wkładu do badań nad literaturą i kulturą fantastyczną.
  4. W wypadku  tekstów powstałych w języku obcym, recenzent musi być native speakerem afiliowanym w instytucji zagranicznej.
  5. W procesie typowania recenzentów unika się sytuacji prokurujących konflikt interesów, w tym zwłaszcza bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwa, związków prawnych itp.), relacji podległości zawodowej czy bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Etap III

Ostatni etap procedury recenzyjnej obejmuje zapoznanie autora z recenzjami zewnętrznymi niezależnie od ich pozytywnego (przyjęcie do publikacji), negatywnego (odrzucenie tekstu) bądź warunkowego (przyjęcie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zewnętrznego recenzenta) wyniku. W pierwszym przypadku decyzja recenzenta jest równoznaczna z przyjęciem tekstu do publikacji na łamach pisma, w drugim – z rezygnacją z jego publikacji, w trzecim zaś – oznacza sposobność zaktualizowania tekstu o poprawki zasugerowane przez recenzentów i przesłanie go w postaci ostatecznej do redakcji, która następnie podejmie decyzję o publikacji.

Pliki do pobrania

Formularz recenzencki (*pdf.), 2,69MB (formularz można wypełnić i podpisać w bezpłatnym programie Adobe Reader).

COPE Wytyczne etyczne dla recenzentów, online: https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf [dostęp: 30.05.2019].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s