Profil

Afiliacja dyscyplinarna

„Creatio Fantastica” jest półrocznikiem naukowo-literackim o profilu interdyscyplinarnym, łączącym w sobie filozofię, literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii zgodnie z nowym wykazem dyscyplin Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1].

Działy czasopisma

Compendium

Na łamy „Creatio Fantastica” przyjmowane są artykuły naukowe o objętości min. połowy arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), spełniające definicję publikacji naukowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki:

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze [2].

W czasopiśmie publikowane są wyłącznie teksty zgodne z profilem tematycznym pisma, obejmującym literaturoznawcze, filmoznawcze, medioznawcze, kulturoznawcze, ludologiczne, filozoficzne i interdyscyplinarne badania nad wszelkimi przejawami fantastyki i fantastyczności w literaturze, filmie, grach wideo i nowych mediach, a także wszelkimi innymi artystycznymi reprezentacjami nurtu w kulturze.

Concilium

Rozpoznawszy niedostatki w rozpoznaniu polskiego i zagranicznego dorobku badawczego w zakresie studiów nad fantastyką, redakcja czasopisma nie publikuje skróconych recenzji publikacji naukowych, lecz eseje recenzyjne w formie, kształcie i opracowaniu zgodnym z definicją artykułu naukowego.

Przed wysłaniem publikacji do recenzji należy szczegółowo zapoznać się z podstronami poświęconymi obowiązującym w „Creatio Fantastica” wytycznym edytorskim, przyjętej procedurze recenzyjnej oraz obowiązujących w czasopiśmie standardach etycznych.

Colloquium

Każdemu wydaniu „Creatio Fantastica” towarzyszy rozmowa numeru, będąca zapisem wirtualnego panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych polskich i światowych znawców zagadnienia będącego przedmiotem refleksji w danym zeszycie. Chęć zgłoszenia udziału w dyskusji należy zgłosić redakcji w zwykłym trybie, tj. po ogłoszeniu naboru tekstów do kolejnego wydania.

Zapis rozmowy numeru podlega tym samym rygorom metodologicznym i bibliograficznym, co każda inna publikacja naukowa na łamach „Creatio Fantastica”.

Litterrarium

„Creatio Fantastica”, jako czasopismo z tradycjami literackimi sięgającymi 2005 roku, utrzymuje tradycję publikowania opowiadań w sekcji literackiej, obecnie poszerzonej do maksimum 10 tekstów na numer, w tym do 2 tłumaczeń zachodniej prozy. Opowiadania podlegają wewnętrznej recenzji, lecz nie są indeksowane w naukowych bazach danych.

Przypisy

[1] Komunikat MNiSW z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin w zgodzie z obowiązującym wykazem i systematyką OECD, https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf [dostęp: 30.05.2019].
[2] Komunikat MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf [dostęp: 30.05.2019].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s