Rada Naukowa

orcid_16x16 dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (Uniwersytet Gdański)

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literatury angielskiej i amerykańskiej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka m. in. książek: Gra w SS. Poetyka (nie)powieści Jerzego Kosińskiego (2005); Wizje i re-wizje w poezji Thomasa S. Eliota (1996); T.S. Eliot: „Murder in the Cathedral” (1995, współautor); Chaos and Cosmos in ‘The Waste Land’ (1994); redaktor książek zbiorowych: Texts of Literature, Texts of Culture (2005), Essays on Modern British and Irish Poetry (2005), Structure and Uncertainty (2008), Here/Now – Then/There: Traditions, Memory, Innovation in Modern British and Irish Poetry (2011), Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contempoarry Cinema (2011), Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions (2012); visiting professor w Rutgers University w latach 1998-99, 2004, 2006; prowadzi seminaria magisterskie z dystopii w filmie i literaturze, teorii przestrzeni i postaci literackiej, powieści akademickiej (campus novel), anglojęzycznej literatury postmodernizmu, oraz wykłady z brytyjskiej literatury współczesnej i historii literatury brytyjskiej (Amerykanistyka); kieruje pracami międzynarodowego zespołu do badań nad światami alternatywnymi w literaturze, filmie i nowych mediach.

dr Mirosław Gołuński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)orcid_16x16

adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; członek Towarzystwa Literackiego im Teodora Parnickiego; autor książek: Mit w twórczości Teodora Parnickiego (Bydgoszcz 2012) i tekstów poświęconych komparatystycznym badaniom powieści historycznej (ze szczególnym miejscem twórcy powieści fantastyczno-historycznej, Teodora Parnickiego) i mitu w literaturze, przenikającym konwencję fantasy w jej różnych subkonwencjach (ostatnio: Inwazja zaświatów w polskiej historical fantasy. Rekonesans; Legenda o Lutgardzie w powieści historycznej czy Dwie mityczne interpretacje buntu Masława/Miecława).

dr hab. Kenneth Hanshew (Universität Regensburg)

wykładowca w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie; zajmuje się literaturą i kulturą czeską, polską, rosyjską, chorwacką oraz serbską, koncentrując się w swych badaniach na wątkach fantastycznonaukowych i utopijnych; autor książki Švejkiaden: Švejks Geschicke in der tschechischen, polnischen und deutschen Literatur oraz licznych artykułów w dziedzinie, w tym także poświęconych Stanisławowi Lemowi, Januszowi Zajdlowi, Milanowi Kunderze czy Karelowi Čapkowi; współpracuje z American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages, Modern Language Association, Science Fiction Research Association oraz Utopian Studies Society.

Prof. dr hab. Ármann Jakobsson (University of Iceland)orcid_16x16

is full professor of Early Icelandic Literature at the University of Iceland. He is also the vice-chairman of the Icelandic Language Commission. Ármann has authored many scholarly books such as The Troll Inside You: Paranormal Activity in the Medieval North (2017), A Sense of Belonging: Morkinskinna and Icelandic Identity c. 1220 (2014) and Nine Saga Studies: The Critical Interpretation of the Icelandic Sagas (2013). He also edited The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas (2017, with Sverrir Jakobsson, Morkinskinna in the Íslenzk fornrit series (2 vols, 2011, with Þórður Ingi Guðjónsson) and several other anthologies and critical editions. He is also the author of five works of fiction. Ármann has focused mainly on medieval royal biographies, the paranormal in medieval literature, marginal figures in medieval texts and most recently on 19th and 20th century scholarship and critical editions.

dr Mariusz M. Leś (Uniwersytet w Białymstoku)orcid_16x16

adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku; autor książek Stanisław Lem wobec utopii (Białystok 1998), Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne (Białystok 2008) oraz serii artykułów poświęconych fantastyce naukowej i utopii; członek Science Fiction Research Association, Science Fiction Poetry; juror Nagrody im. Jerzego Żuławskiego.

dr Tomasz Z. Majkowski (Uniwersytet Jagielloński)orcid_16x16

adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ; autor książki W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku (Kraków 2013); zajmuje się badaniami nad kulturą popularną, fantastyką, grami wideo, nowymi mediami oraz kulturą fanów; publikował na łamach „Homo Ludens”, „Ekranów” czy „Autoportretu”.

dr Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)orcid_16x16

adiunkt w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury oraz w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz redak¬cji czasopism naukowych „Studia de Cultura” oraz „Studia Poetica”; autorka monografii Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki oraz artykułów dotyczących literatury i kultury popularnej, fantastyki literackiej, kultury fanów oraz problematyki spacjalnej w litera¬turze; jej zainteresowania naukowe to: literatura i kultura popularna, kultura alternatywna, metodologia badań literackich, teoria literatury, antropologia miasta, geopoetyka, tematyka urbanistyczna w literaturze, estetyka

dr hab. Piotr Stasiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)orcid_16x16

adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku; autor książek Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego (Białystok 2012), Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (z Markiem Kochanowskim, Białystok 2013) oraz Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy (Białystok 2017); redaktor zbioru Motywy religijne w fantastyce współczesnej (z Mariuszem Lesiem, Białystok 2014, w druku) a także artykułów poświęconych kulturze i literaturze XVIII wieku oraz współczesnej fantastyce; do 2011 r. juror w ogólnopolskim konkursie literackim „Świetlne pióro”; prowadzi zajęcia dotyczące starożytnej epiki i dramatu, klasycyzmu w literaturze, literatury, kultury i umysłowości okresu oświecenia oraz współczesnej fantastyki.

dr hab. Izabela Trzcińska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)orcid_16x16

prof. AGH, religioznawca, historyk idei, antropolog kultury. Zajmuje się mitami w kulturze popularnej, gnozą, ezoteryzmem w kulturze zachodniej, sztuką, koncepcjami wyobraźni, a także antropologią komunikacji. Prowadzi seminaria magisterskie z wyobraźni kulturowej. Współpracowała z Telewizją Ekumeniczną TVP 2, biorąc udział w realizacji kilkunastu filmów poświęconych tematyce prawosławnej tradycji i sztuce w reżyserii Jerzego Lubacha i przy współudziale ks. Henryka Paprockiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości i Polish Bateson Research Group. Autorka książek Światło i obłok. Z badań nad bizantyńską ikonografią Przemienienia, Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku,  O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej. Redaktor naukowy i współautor monografii wieloautorskich: Religia – system – ewolucja; Tajemnica czasu i religie; Światło Czas Transcendencja; Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. VII serii Światło i ciemność; Studia ezoteryczne. Wątki polskie. Redaktor dwóch tematycznych tomów “The Polish Journal of the Arts and Culture”: Esoteric Studies. Polish Contributions oraz  Mythologies of popular culture. Autor licznych artykułów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s