Maciej Tomczak – Nie każdy cmentarz to smętarz

Czytając kolejne książki Neila Gaimana, można odnieść wrażenie, że jego wyobraźnia, a także wiedza, nie mają granic. Odwołując się nierzadko do znanych literackich motywów i wątków, ale też wykorzystując mity i wierzenia, Anglik tworzy zupełnie nową, zachwycającą jakość.

Read Article →

Alicja Podkalicka – Po drugiej stronie

Co odkryła Alicja po drugiej stronie lustra? Istnieje teoria, iż każde z miejsc ma gdzieś swoją drugą, alternatywną wersję – czasem nawet więcej niż jedną. Każde ze zdarzeń, w których konieczne jest dokonanie wyboru, skutkuje powstaniem kolejnej rzeczywistości. Możliwe więc, że gdzieś istnieje inna wersja nas samych, bardziej lub mniej szczęśliwych, kształcących się w zupełnie innym kierunku, posiadających dzieci bądź wręcz przeciwnie, samotnych i nieszczęśliwych. A co z ich bliskimi, czy także są zupełnie inni? Pewna mała dziewczynka musiała zmierzyć się z tym problemem…

Read Article →