Wytyczne dla tekstów literackich

Zainteresowanych publikacją tekstów literackich na łamach „Creatio Fantastica”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Do publikacji kwalifikują się teksty napisane w języku polskim, które nie były wcześniej publikowane w czasopismach z ISSN-em lub drukach zwartych (np. antologiach opowiadań).

Zasady naboru tekstów

 1. Tekst literacki musi należeć do nurtu szeroko pojętej fantastyki.
 2. Od stycznia 2018 roku redakcja przyjmuje wyłącznie teksty, które nawiązują do problematyki jednego z zapowiadanych numerów tematycznych.
 3. „Creatio Fantastica” jest czasopismem non-profit i jako takie nie może wyznaczać autorom tekstów honorariów. Ponadto, teksty ukazujące się na łamach „Creatio Fantastica” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY 4.0 (uznanie autorstwa) i jako takie, mogą być udostępniane, cytowane i parafrazowane pod bezwzględnym warunkiem wyraźnego wskazania autora przywoływanego utworu.
 4. Teksty mogą być nadsyłane imiennie bądź pod pseudonimem, w przypadku gdy autor znany jest szerzej pod tym drugim.
 5. Teksty literackie prosimy przesyłać pod adresem głównym redakcji: redakcja@creatiofantastica.com. W tytule maila prosimy wpisywać nazwisko i tytuł tekstu oraz dopisek ‚Opowiadanie’. Plik należy nazwać nazwiskiem oraz tytułem, np. D.Simmons_Hyperion. W przypadku akceptacji tekstu i odesłania autorowi pliku do redakcji, po ustosunkowaniu się do zmian, należy dopisać w nazwie pliku inicjały wraz z liczbą oznaczającą kolejną redakcję (np. D.Simmons_Hyperion_red1_DS1).

Z uwagi na chęć zwiększenia konkurencyjności, apelujemy, by żaden autor nie zgłaszał więcej niż jednego tekstu naraz. Kolejne opowiadania prosimy przesyłać dopiero w przypadku otrzymania odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie.

Redakcja stara się odpowiadać na wszystkie maile w ciągu najpóźniej trzech miesięcy – nie wcześniej jednak, niż miesiąc po ich otrzymaniu. Zawsze informujemy autorów o naszej decyzji, jeśli więc w rzadkich wypadkach po upływie trzech miesięcy nie otrzymali Państwo odpowiedzi, prosimy o wysłanie zapytania o losy tekstu. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie nadesłanych nam opowiadań do innych redakcji przed upływem trzech miesięcy od zgłoszenia.

Wytyczne edytorskie

Stosowanie się do tych zasad ułatwi pracę redakcji, pozwalając nam poświęcić więcej czasu i energii na pracę nad tekstem:

 1. W interesie autorów jest pisać jak najlepiej, również w zakresie ortografii i interpunkcji, w interesie redakcji zaś eliminować podstawowe błędy. Kultura słowa w znaczący sposób może wpływać na ocenę tekstu. „Creatio Fantastica” zapewnia rzetelną redakcję i wnikliwą korektę, jednak nie oznacza to, by należało przesyłać na jej adres teksty, które nie zostały uprzednio co najmniej raz przeczytane i sprawdzone. Teksty niesprawdzone pod względem językowym i stylistycznym lub niestarannie przygotowane do publikacji będą automatycznie odrzucane.
 2. Przyjmujemy teksty literackie o objętości nie większej niż 40 000 znaków (ze spacjami). Prosimy, by pliki zawierały wyłącznie tekst (bez żadnych zbytecznych upiększeń) sformatowany następująco: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, margines wynoszący minimum 2 cm, odstęp między wierszami 1,5 linii, bez odstępów między akapitami. Prosimy wysyłać pliki zapisane w formacie *.rtf lub *.doc (*.docx)
 3. Do tekstu prosimy dołączyć (obligatoryjnie) adres e-mail i (opcjonalnie) telefon kontaktowy. Dopiero w przypadku zainteresowania publikacją, redakcja poprosi o biogram. Wszystkie dane są tylko do wiadomości redakcji i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. W zapisie należy bezwzględnie odróżniać dywizy ( – ), półpauzy ( – ) i pauzy dialogowe ( — ) i stosować w otoczeniu spacji wyłącznie dwa ostatnie znaki typograficzne (dywizy służą do zapisów wyrażeń typu biało-czerwony lub nazwisk złożonych).  Pauz dialogowych należy używać, jak sama nazwa wskazuje, do zapisu dialogów, natomiast półpauz – we wszystkich innych przypadkach, na przykład, tak jak w tym zdaniu, dla oznaczenia elizji powtórzonego orzeczenia w zdaniu podrzędnym.
 5. Jeśli po wypowiedzi dialogowej następuje parenteza (np. „powiedziała”, „odparł”, „stwierdziła”), dalszy tekst piszemy małą literą (np. „— Chyba żartujesz — rzucił.”).
  Jeśli natomiast po wypowiedzi zaczyna się opis (np. „Odwrócił się”), kończy się ją kropką i następne wypowiedzenie rozpoczyna wielką literą (— Chyba żartujesz. — Odwrócił się.).
 6. W pozostałych kwestiach należy stosować się do zasad przyjętych w słownikach ortograficznych.
 7. W przypadku stosowania między akapitami asterysków (*), proszę umieścić trzy (***) i je wyśrodkować (bez wcięcia pierwszej linii).

Redaktorem działu literackiego jest dr Mateusz Tokarski.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s