Standardy etyczne

Oryginalność badań

Artykuły zgłaszane na łamy „Creatio Fantastica” winny cechować się dbałością o rzetelność naukową, oryginalność opisywanej koncepcji i staranność w odniesieniach do wykorzystywanych źródeł. Autorzy obowiązani są do składania prac stosownie udokumentowanych, przywołujących wszystkie publikacje, które przyczyniły się do powstania przedkładanego artykułu. 

W sposób szczególny redakcja zachęca do krytycznego namysłu nad przywoływanymi cytatami, w szczególności zaś do komentowania większych partii wszystkich tekstów stanowiących podbudowę metodologiczną i teoretyczną artykułu. Badania nad fantastyką w Polsce są wciąż niedostatecznie rozwinięte i z tego też względu polskie prace w tej dziedzinie pełnią niezwykle ważną rolę. Powinny one bowiem nie tylko przedstawiać autorskie koncepcje w refleksji nad fantastyką, lecz także przybliżać polskiemu czytelnikowi korpus kluczowych tekstów zagranicznych, zwłaszcza w zakresie problematyki dotąd w Polsce analizowanej rzadziej lub zgoła wcale.

Wdrożone procedury przeciwdziałania nieetycznym praktykom publikacyjnym

Redakcja czasopisma wspiera standardy Committe on Publication Ethics [1], w tym w szczególności w zakresie działań podejmowanych w wyniku podejrzenia o:

  1. plagiat;
  2. zbędną (zduplikowaną) publikację;
  3. sfabrykowanie danych;
  4. pojawienie się prośby o zmianę na liście autorów;
  5. autorstwo widmowe, gościnne lub grzecznościowe (tzw. ghostwritingguest authorship);
  6. nieujawniony konflikt interesów;
  7. etyczny problem z tekstem;
  8. przywłaszczenie przez recenzenta/-ów oryginalnych koncepcji lub wyników badań recenzowanego tekstu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, w tym zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki, których przejawy – ze szczególnym uwzględnieniem powyżej wymienionych – będą demaskowane i zgłaszane odpowiednim podmiotom.

Jawność informacji o finansowaniu

Redaktorzy mają ponadto prawo żądać ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji (financial disclosure), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów a w razie odmowy – wnioskować o ujawnienie tych informacji i wstrzymać publikację artykułu.

Informacja o finansowaniu pojawia się na tytułowej stronie artykułu tuż pod autorskim biogramem.

Przypisy

[1] Commitee on Publication Ethics (flowcharts), przekł. Ewa Rozkosz, online: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf [dostęp: 30.05.2019].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s